Ad Valorem: - (According to value).  Stroški so na bazi vrednosti blaga.

AI:- (All Inclusive Rates). V ceni je vse vključeno.

Airline: - Letalski prevoznik.

AWB- Air waybill: - Letalski tovorni list.

Awkward Cargo: - Blago nestandardnih dimenzij.  Za transport je potrebna predhodna najava in posebna odobritev prevoznika.

BAF or (BSC):- Bunker Adjustment Factor (or Bunker Surcharge).  Dodatni strošek pri prevozu blaga zaradi povečanja cene goriva.

BB- Break bulk: - Izraz se uporablja za opis blaga, ki ne zasede kontejner v celoti.

B/L- Bill of Lading: - Pogodba med pošiljateljem in ladijskim prevoznikom.

Booking: - Rezervacija prostora za prevoz blaga na prevoznem sredstvu.

Bonded Warehouse: - Carinsko skladišče.

Box: - Sleng, ki pomeni z drugo besedo kontejner za prevoz blaga.

Brokerage: - Carinsko-špediterska storitev.

Bulk Freight:- Razsuti tovor.

CBM: - Kubični Meter.

Certificate of Origin (C/O): - Certifikat o poreklu blaga.

CFS: - Container Freight Station.  Skladiščni prostor za nakladanje/razkladanje zbirnih ladijskih pošiljk.

Charges Collect: - Stroške prevoza plača kupec blaga.

Charges Prepaid: - Stroške prevoza plača pošiljatelj blaga.

CHB (Custom House Broker): - Hišni špediter.

CIF: - Cost Insurance and Freight. - Stroški zavarovanja in prevoza.

COD: - Collect (Cash) on Delivery - Ob dostavi blaga se plača tudi vrednost blaga.

COFC: - Container on Flat Car. Kontejnerji za prevoz avtomobilov.

Connecting Carrier: - Vmesni prevoznik kontejnerjev do matične ladje, znan tudi kot "feeder service".

Consignee: - Prejemnik pošiljke.

Consolidator: - Špediter, ki zbere pošiljke in jih pošlje na destinacijo kot eno. Stroški prevoza se za uporabnike storitve znižajo.

Container: - Kontejner za prevoz blaga.  Kontejnerji so lahko: zračni, hladilni, odprti zgoraj, odprti s strani. Navadno se uporabljajo 20'' 40'' in 40'' High cube.

Containership: - Ladja, ki prevaža kontejnerje.

Cut-Off: - Zadnji dan, ko je blago še lahko naloženo na prevozno sredstvo.

Demurrage: - "Kazen" zaradi nepravočasne dostave najete opreme prevozniku.

Devanning: - Proces razklada blaga iz kontejnerja.

Door to Door: - Dostava od vrat do vrat.

Duty: - Carinske dajatve.

DO fee: Delivery order fee: Sprostitev blaga v namembni luki

FCL (Full Container Load): - Polni kontejner.

FEU: - Forty Foot Equivalent Unit.  40'' kontejner

FF (Freight Forwarder): - Špediter

Free Time: - Brezplačno skladiščenje

GRI: - Splošno povečanje cen

Gross Weight: - Brutto teža blaga, ki vključuje tudi embalažo.

HM: - Nevarno blago

Intermodal: – Multimodalni transport. Lahko je kombinacija (ladijskega in cestnega, letalskega in cestnega, ladijskega in železniškega,...)

LCL (Less Than Container Load): – Zbirni kontejnerski prevoz. Špediter zbere pošiljke od pošiljateljev in jih pošlje z enim kontejnerjem na destinacijo.

LCL costs – Stroški manipulacij in dokumentacije v zbirnem pomorskem transportu

Letter of Credit (L/C): – Bančni akreditiv

M/T: – Metric Ton

Manifest: – Dokument, kjer so napisane specifikacije poslanih pošiljk.

Net Weight: – Netto teža blaga brez embalaže.

Non Negotiable B/L: - Kopija B/L, ki ne valja za bančne namene

OBL: – Original Bill of Lading

POD: -  (Proof of Delivery) - Dokazilo o predaji pošiljke.

TEU: -Twenty-foot Equivalent Unit.  20'' kontejner

W/M:
– Weight or Measure. Prostorninska teža (letalski transport 1m3=167kg; cestni transport 1m3=330kg, pomorski transport 1m3=1000kg).