Pravila Incoterms določajo pravice in obveznosti kupca in prodajalca v zvezi z dobavo blaga, razporeditev stroškov in prehod nevarnosti s prodajalca na kupca. So enotna mednarodna pravila za razlago trgovinskih izrazov, kar tudi preprečuje različna razumevanja med različnimi državami.

Klavzule Incoterms se uporabljajo samo v primeru, če se stranki zanje izrecno ali molče dogovorita. Trenutno so v uporabi tako Incoterms 2000 kot tudi Incoterms 2010, zato je priporočljivo, da se stranki izrecno sklicujeta na določeno izdajo Incoterms.

Prodajna pogodba, ki se sklicuje na določeno klavzulo Incoterms, bistveno zmanjša tveganje pravnih zapletov, saj je jasno določeno:

 • Kraj in čas dobave blaga kupcu
 • Kraj in čas prehoda nevarnosti izgube ali poškodovanja blaga s prodajalca na kupca
 • Razporeditev blagovnih stroškov med stranki prodajne pogodbe
 • Druge pravice in obveznosti strank, kot na primer obveznosti izvoznega in uvoznega carinjenja, zavarovanja blaga, sklenitve prevozne pogodbe, pakiranja blaga ipd.

Klavzule Incoterms ne rešujejo nekaterih pomembnih vprašanj, kot so:

 • garancija
 • odgovornost za izdelek
 • plačilni pogoji
 • kršitev pogodbenih obveznosti
 • pravo, ki se uporablja za pogodbeni odnos
 • pristojnost sodišča v primeru spora
 • definicija višje sile
 • in vse ostalo, kar ni vezano na prevoz in dobavo blaga

Pravila Incoterms 2010

Klavzule Incoterms se uporabljajo samo v primeru, če se stranki zanje izrecno ali molče dogovorita. Trenutno so v uporabi tako Incoterms 2000 kot tudi Incoterms 2010, zato je priporočljivo, da se stranki  izrecno sklicujeta na določeno izdajo Incoterms.

Klavzule Incoterms 2010 so razvrščene v dve skupini:

1. Klavzule za kakršnokoli obliko ali oblike prevoza

    EXW – Franko tovarna
    FCA – Franko prevoznik
    CPT – Prevoz plačan do
    CIP – Prevoz in zavarovanje plačana do
    DAT – Dobavljeno na terminalu
    DAP – Dobavljeno na kraju
    DDP – Dobavljeno ocarinjeno

2. Klavzule samo za morske in notranje plovne poti

    FAS – Franko ob ladji
    FOB – Franko na ladijski krov
    CFR – Stroški in prevoznina
    CIF – Stroški, zavarovanje in prevoznina